Kindgebonden budget 2016

Heeft u een minderjarig kind, en ontvangt u Kinderbijslag? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor Kindgebonden budget 2016. Hoe hoog uw Kindgebonden budget is, is afhankelijk van uw inkomen. In 2016 ontvangt u tot een inkomen van € 19.657 per jaar de maximale toeslag. U kunt het Kindgebonden budget niet alleen voor uw eigen kinderen aanvragen maar ook voor kinderen die u geadopteerd heeft, uw pleeg- en stiefkinderen en elk ander kind dat u opvoedt als uw eigen kind.

Hoogte Kindgebonden budget 2016

Hoe hoog uw Kindgebonden budget in 2016 exact is, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Ligt het inkomen van u en uw partner niet boven de € 19.657 per jaar? Dan ontvangt u de maximale vergoeding. In onderstaande tabel staat de maximale hoogte van het Kindgebonden budget 2016 per jaar:

Aantal kinderenAlleenstaande ouderGezin
1€ 4.104€ 1.038
2€ 4.899€ 1.833
3€ 5.083€ 2.017
4€ 5.190€ 2.124

Kindgebonden budget en leeftijd

Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan zult u merken dat de schoolkosten van uw kind elk jaar duurder worden. Als compensatie in de hoge schoolkosten ontvangt u voor kinderen van 12 jaar of ouder extra Kindgebonden budget. Voor kinderen van 12 t/m 15 jaar ontvangt u jaarlijks een extra bedrag van € 233. Voor elk kind van 16 of 17 jaar ontvangt elk jaar een extra toeslag van € 415.

Kindgebonden budget 2016 en vermogen

Naast de hoogte van uw inkomen, is ook uw eigen vermogen medebepalend bij het aanvragen van Kindgebonden budget. Deze toeslag is bedoeld voor mensen met lagere inkomens. Wanneer u bijvoorbeeld tijdelijk geen inkomen heeft, maar wel een hoog eigen vermogen kan het zijn dat u toch geen recht heeft op het Kindgebonden budget. Hoeveel vermogen u mag hebben hangt er van af of u een toeslagpartner heeft. Zonder toeslagpartner ligt in 2016 de grens op € 106.941, terwijl u samen met uw toeslagpartner een vermogen mag hebben van maximaal € 131.378. Een eventuele overwaarde van uw woning telt niet mee voor uw eigen vermogen.

Kindgebonden budget zonder kinderbijslag

Als uw kind 16 of 17 jaar oud is, stopt uw kinderbijslag wanneer uw kind niet langer meer naar school gaat. Wanneer uw kind nog leerplichtig is, kunt u mogelijk toch nog Kindgebonden budget aanvragen. U dient dan per kwartaal minimaal € 416 bij te dragen aan het levensonderhoud van uw kind.