Kindgebonden budget 2015

Naast de Kinderbijslag is het Kindgebonden budget voor veel ouders een belangrijke financiële bijdrage in de opvoeding. In tegenstelling tot de Kinderbijslag is de hoogte van het Kindgebonden budget 2015 wel afhankelijk van uw inkomen. Is uw inkomen te hoog? Dan ontvangt u zelf helemaal geen toeslag mee.

Veranderingen Kindgebonden budget 2015

Ten opzichte van vorig jaar verandert het Kindgebonden budget op een aantal punten. Allereerst gaat de maximale hoogte van deze toeslag omhoog. Ook is in 2015 het begrip ‘drempelinkomen’ geïntroduceerd, het maximale inkomen waarbij u het volledige bedrag aan Kindgebonden budget ontvangt. De hoogte van het drempelinkomen wordt bepaald aan de hand van het minimumloon in de maand januari, en bedraagt 108% van 12x dit minimumloon. Voor 2015 ligt deze grens op € 19.767 bruto per jaar. Ligt uw inkomen boven deze grens? Dan wordt de hoogte van deze toeslag snel minder.

Tenslotte bestaat er sinds 2015 de ‘Alleenstaande ouderkop’. Bent u een alleenstaande ouder, en is uw inkomen niet te hoog? Dan kunt u tot € 3.050 per jaar extra Kindgebonden budget ontvangen.

Hoogte Kindgebonden budget in 2015

Aan de hand van de hoogte van uw inkomen wordt de hoogte van uw Kindgebonden budget vastgesteld. Tot een inkomen van € 19.767 per jaar ontvangt u het maximale bedrag aan toeslag. Bij een hoger inkomen wordt de hoogte van deze toeslag naar beneden bijgesteld In onderstaande tabel vindt u de maximum bedragen voor 2015:

Aantal kinderenAlleenstaande ouderGezin
1€ 4.082€ 1.032
2€ 4.873€ 1.823
3€ 5.056€ 2.006
4 of meer€ 5.056 + 106 per extra kind€ 2.006 + 106 per extra kind

Als uw kinderen ouder worden wordt de hoogte van het KGB aangepast. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar ontvangt u jaarlijks tot € 231 extra. Is uw kind 16 of 17 jaar? Dan kan deze extra toeslag oplopen tot maar liefst € 412 per jaar.