Kinderopvangtoeslag 2016

Wanneer u kinderen heeft, en weer wilt gaan werken zult u zich waarschijnlijk afvragen hoe u uw werk met uw kinderen moet combineren. De kosten voor de opvang van uw kinderen kunnen enorm oplopen. Wanneer u gaat werken kunt u in de meeste gevallen in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag. U kunt dan tot maximaal 230 uur per maand per kind een deel van de kosten van de opvang terug krijgen via de Belastingdienst.

Hoeveel uur Kinderopvangtoeslag kunt u in 2016 krijgen?

Op hoeveel uur aan Kinderopvangtoeslag 2016 u recht heeft is afhankelijk van het aantal uur dat u en uw partner werken. Het aantal uren wordt bepaald aan de hand van het aantal uur dat de minst werkende partner werkt, en kan nooit hoger zijn dan 230 uur per maand per kind. Gaat uw kind naar de dagopvang? Dan kunt u in 2016 tot 140% van de gewerkte uren Kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor de Buitenschoolse Opvang ligt dit percentage op 70%. Naast een maximum aantal uren, heeft de Belastingdienst ook een maximum uurtarief dat vergoed wordt. U kunt kiezen voor een opvang met een hoger uurtarief, echter komt het prijsverschil dan geheel voor uw rekening.

Maximum uurtarieven Kinderopvangtoeslag 2016

 OpvangMaximum tarief
KindercentrumDagopvang€ 6,89
Buitenschoolse Opvang€ 6,42
GastouderDagopvang€ 5,52
Buitenschoolse Opvang€ 5,52

Veranderingen Kinderopvangtoeslag 2016

Om de economie te stimuleren wordt er in 2016 extra geld uitgetrokken voor de Kinderopvangtoeslag. Als gevolg hiervan gaan alle ouders die van deze regeling gebruik maken er financieel op vooruit. Ten eerste worden worden de inkomensklassen aangepast aan de inflatie, en gaan deze met 1,44% omhoog ten opzichte van vorig jaar. Dit betekend voor u dat u pas later in een volgende klasse komt, en hierdoor een hoger percentage van de kosten van de opvang van uw kind vergoed krijgt. Ook ligt het percentage van de kosten die u vergoed krijgt voor alle inkomens hoger dan dat in 2015 het geval was. Door deze veranderingen zijn in 2016 de kosten voor de opvang van uw kind lager.

Hoogte Kinderopvangtoeslag 2016

Vanuit de Kinderopvangtoeslag wordt een bepaald percentage van uw kosten aan u terugbetaald. Hoe hoog dit percentage is, hangt af van uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe groter uw eigen bijdrage is. Voor de opvang van uw eerste kind kunt u maximaal 93% van de kosten van de opvang terug krijgen. Voor uw 2e en volgende kinderen ligt de maximale vergoeding op 94%.

Naar mate uw inkomen stijgt, wordt dit percentage afgebouwd tot 23,8% voor uw eerste kind, en 64% voor de volgende kinderen. Voor de Kinderopvangtoeslag 2016 geldt er geen maximum inkomen. In onderstaande tabel kunt u zien op welke vergoeding u recht heeft.

Inkomen vanafInkomen totPercentage 1e kindPercentage volgende kinderen
-€ 21.80693 %94 %
€ 21.807€ 23.01792,5%94 %
€ 23.017€ 24.22691,8 %94 %
€ 24.227€ 25.43790,8 %94 %
€ 25.438€ 26.64390 %94 %
€ 26.644€ 27.94689,2 %94 %
€ 27.947€ 29.24688,4 %94 %
€ 29.247€ 30.54887,3 %94 %
€ 30.549€ 31.84986,7 %94 %
€ 31.850€ 33.15285,7 %94 %
€ 33.153€ 34.45384,8 %94 %
€ 34.454€ 35.78684 %94 %
€ 35.787€ 37.12183,1 %94 %
€ 37.122€ 38.45582,3 %94 %
€ 38.456€ 39.78981,4 %94 %
€ 39.790€ 41.12580,3 %94 %
€ 41.126€ 42.46079,8 %94 %
€ 42.461€ 43.79478,8 %94 %
€ 43.795€ 45.12878,1 %94 %
€ 45.129€ 46.58677 %94 %
€ 46.587€ 49.44575,2 %94 %
€ 49.446€ 52.30474,3 %93 %