Kinderbijslag 2016

Vrijwel alle ouders in Nederland hebben recht op Kinderbijslag. Via uw werkgever bent u automatisch verzekerd voor volksverzekeringen als de AOW en de Kinderbijslag. Hoeveel Kinderbijslag u kunt krijgen hangt af van de leeftijd van uw kind. Naar mate uw kinderen ouder worden, nemen de kosten voor de opvoeding toe. Voor oudere kinderen ontvangt u dan ook meer Kinderbijslag. Deze toeslag is een van de weinige toeslagen die niet afhankelijk is van het inkomen, en dus voor iedereen gelijk is.

Veranderingen Kinderbijslag 2016

De afgelopen 4 jaar is er weinig tot niks veranderd aan de Kinderbijslag. De bedragen zijn sinds 2012 niet meer gewijzigd. Doordat veel dingen elk jaar duurder worden, zijn de meeste ouders er financieel dus op achteruit gegaan. Om Dit te compenseren gaat op 1 juli 2016 de hoogte van de Kinderbijslag 2016 omhoog.

De hoogte van de Kinderbijslag in 2016

Doordat de hoogte van de kinderbijslag pas in juli 2016 wordt aangepast, ontvangt u niet het hele jaar hetzelfde bedrag. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel kinderbijslag u gaat ontvangen. Deze bedragen zijn per kind, en per kwartaal.

 tot 1 juli 2016vanaf 1 juli 2016
0 t/m 5 jaar€ 191,65€ 197,67
6 t/m 11 jaar€ 232,71€ 240,03
12 t/m 17 jaar€ 273,78€ 282,39

In bijzondere situaties kunt u het dubbele bedrag aan kinderbijslag ontvangen. In 2016 is dit mogelijk als uw kind wegens ziekte of onderwijs uitwonend is, en u minstens € 1.103 per kwartaal bijdraagt aan het onderhoud van uw kind. Ook voor thuiswonende kinderen van 3 jaar of ouder, met een positief CIZ-advies ontvangt u het dubbele aan toeslag.

Hoe vraag ik Kinderbijslag aan?

Na het aangeven van de geboorte van uw kind, wordt deze informatie automatisch doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank. Binnen 4 weken na het aangeven van uw kind krijgt u automatisch bericht dat u recht heeft op kinderbijslag. In deze brief staat vermeld hoe u, met behulp van uw DigID, deze toeslag aan kunt vragen. Wanneer uw kind ouder wordt, of wanneer u een 2e kind krijgt, wordt dit automatisch verwerkt door de SVB. Hier hoeft u zelf niets voor te doen.

Wanneer ontvang ik Kinderbijslag?

De Kinderbijslag wordt aan het einde van het kwartaal aan u uitbetaald. In 2016 kunt u op de volgende dagen het geld op uw rekening verwachten:

1e kwartaal 20161 april 2016
2e kwartaal 20161 juli 2016
3e kwartaal 20163 oktober 2016
4e kwartaal 20162 januari 2017

Hoeveel mag mijn kind bijverdienen in 2016?

Wanneer u Kinderbijslag ontvangt, is het belangrijk goed bij te houden hoeveel uw kind verdiend. Hier zit namelijk een maximum aan. De hoogte van dit inkomen wordt per kwartaal vast gesteld. Verdient uw kind in een kwartaal te veel, dan heeft u in dat kwartaal geen recht op Kinderbijslag. Dit moet u zelf bijhouden en doorgeven aan de SVB! In 2016 mogen kinderen tot 16 jaar onbeperkt bijverdienen. Voor kinderen van 16 of 17 jaar geldt een maximuminkomen van €1.266 netto per kwartaal. Bovendien mag er in de zomervakantie € 1.300 extra bijverdient worden.