Kinderbijslag 2015

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan komt u in 2015 waarschijnlijk in aanmerking voor Kinderbijslag. De hoogte van deze toeslag wordt niet, zoals bij andere toeslagen, bepaald door de hoogte van uw inkomen, maar door de leeftijd van uw kinderen. Worden uw kinderen ouder, dan worden vaak de kosten van de opvoeding ook hoger. De Kinderbijslag 2015 is daarom hoger voor oudere kinderen.

Hoeveel Kinderbijslag 2015 ontvangt u?

In 2015 is de hoogte van de Kinderbijslag het hele jaar gelijk. Door de bezuinigen op de toeslagen is er besloten om de hoogte van de Kinderbijslag 2015 niet aan te passen aan de inflatie. Als gevolg hiervan is de Kinderbijslag in 2015 het hele jaar gelijk aan dat van 2014.

 Kinderbijslag per kind per kwartaal
0 t/m 5 jaar€ 191,65
6 t/m 11 jaar€ 232,71
12 t/m 17 jaar€ 273,71

Kinderbijslag aanvragen

In de meeste situaties hoeft u zelf geen Kinderbijslag aan te vragen. De aangifte van de geboorte van uw kind wordt automatisch doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank, waar vervolgens wordt gekeken op welk bedrag aan Kinderbijslag u recht heeft. Naast uw eigen kinderen kunt u deze toeslag ook ontvangen voor geadopteerde kinderen, pleeg- en stiefkinderen en elk ander kind dat u opvoedt en verzorgt zoals u dat bij uw eigen kinderen ook zou doen.

Betaaldata Kinderbijslag 2015

De betaling van de Kinderbijslag gaat per kwartaal. Op de eerste dag van het kwartaal wordt gekeken op welk bedrag u recht heeft. Dit bedrag wordt vervolgens aan het eind van het kwartaal aan u uitbetaald. In 2015 ontvangt u de Kinderbijslag op de volgende dagen:

1e kwartaal 20151 april 2015
2e kwartaal 20151 juli 2015
3e kwartaal 20151 oktober 2015
4e kwartaal 20152 januari 2016