Huurtoeslag 2016

De eerdere plannen van het kabinet om te bezuinigen op de huurtoeslag 2016 gaan niet door. Als gevolg hiervan zijn er in 2016 weinig veranderingen op het gebied van de huurtoeslag. Ontvangt u in 2015 al huurtoeslag? Dan gaat er komend jaar waarschijnlijk weinig voor u veranderen. Op deze pagina kunt u zien of er voor u toch veranderingen zijn.

Veranderingen Huurtoeslag 2016

De maximale rekenhuur om voor Huurtoeslag in aanmerking te komen blijft ook in 2016 gelijk, namelijk € 710,68 per maand. Mocht u door een huurverhoging in 2016 over deze grens gaan, en u ontvangt nu al huurtoeslag, dan blijft u recht hebben op deze toeslag. U kunt dan toeslag aanvragen tot de maximale rekenhuur. Het bedrag aan huur dat boven deze grens ligt komt dan voor uw eigen rekening.

Een belangrijke verandering in 2016 is het vervallen van de extra vrijstelling voor vermogen van ouderen. In de voorgaande jaren mocht iedereen die de AOW-leeftijd had bereikt meer vermogen hebben. Deze regel verdwijnt in 2016, wat als gevolg kan hebben dat ouderen met veel (spaar)-geld niet meer in aanmerking komen voor huurtoeslag. Komend jaar wordt de vermogensgrens voor alle Nederlanders gelijk.

Maximaal inkomen Huurtoeslag 2016

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, moet u eerst kijken of u een toeslagpartner heeft. Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is uw partner automatisch uw toeslagpartner, maar ook in andere gevallen kan een mede-bewoner uw toeslagpartner zijn. Indien u een toeslagpartner heeft kunt u tot een (gezamenlijk) inkomen van € 30.000 per jaar huurtoeslag voor 2016 aanvragen. Heeft u geen toeslagpartner, dan geldt een inkomensgrens van € 22.100.

Hoogte Huurtoeslag 2016

Hoeveel toeslag u exact kunt krijgen hangt af van de hoogte van uw rekenhuur, en hoe hoog uw inkomen is. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel huurtoeslag u maximaal kunt krijgen bij een bepaald inkomen. In dit voorbeeld gaan we uit van de maximale rekenhuur die de Belastingdienst heeft vastgesteld, namelijk € 710,68 per maand.

Inkomen per jaarHuurtoeslag zonder toeslagpartnerHuurtoeslag met toeslagpartner
€ 10.000€ 342€ 293
€ 15.000€ 342€ 293
€ 20.000€ 215€ 292
€ 22.100€ 153
€ 25.000-€ 189
€ 30.000-€ 83

Huurtoeslag 2016 aanvragen

Op de site van de Belastingdienst kunt u eenvoudig zelf huurtoeslag aanvragen. Het enige dat u hiervoor nodig heeft is een DigID-code. U vult uw inkomen en de hoogte van de rekenhuur in, en ziet direct op hoeveel huurtoeslag u recht heeft. Wonen er meerdere mensen in uw woning, dan kan het zijn dat het inkomen van uw huisgenoten meegenomen wordt in deze berekening!

Maximaal vermogen Huurtoeslag 2016

In 2015 en de voorgaande jaren hanteerde de Belastingdienst een extra vrijstelling voor vermogen van ouderen. Mensen die de AOW-leeftijd hadden bereikt mochten meer vermogen hebben. Deze regel bestaat in 2016 niet meer, waardoor de vermogensgrens voor iedereen gelijk is. Heeft u een toeslagpartner? Dan mag u maximaal € 48.874 aan vermogen hebben. Zonder toeslagpartner geldt er een maximum van € 24.437.