Huurtoeslag 2015

Wanneer u in 2015 in aanmerking komt voor Huurtoeslag heeft u nog tot 1 september 2016 de tijd dit aan te vragen. De hoogte van deze toeslag, en de inkomensgrens zijn grotendeels gelijk aan 2014. Ontving u in 2014 al huurtoeslag? Dan blijft u dit in 2015 ook ontvangen. Om in aanmerking te komen voor Huurtoeslag is het belangrijk dat u een zelfstandige woning heeft. Volgens de regels van de Belastingdienst heeft u een zelfstandige woning als uw woning een eigen toegangsdeur, keuken met water aan- en afvoer en kooktoestel en een eigen toilet heeft. Woont u bijvoorbeeld op kamers en moet u de keuken delen met de andere kamerbewoners, dan kunt u geen Huurtoeslag aanvragen.

Maximaal inkomen Huurtoeslag 2015

De hoogte van de Huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger het inkomen van u en uw partner is, hoe lager uw toeslag. Om te voorkomen dat de Huurtoeslag daadwerkelijk naar de lagere inkomens gaat, heeft de Belastingdienst een maximum inkomen ingesteld. Verdienden u, en eventueel uw partner, meer dan deze grens? Dan kunt u geen Huurtoeslag meer aanvragen. In 2015 geldt het volgende maximum inkomen:

Zonder toeslagpartner: € 21.950
Met toeslagpartner: € 29.800

Hoogte Huurtoeslag 2015

Aan de hand van uw inkomen en de hoogte van de rekenhuur wordt door de Belastingdienst berekend hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen. Hoeveel huurtoeslag u maximaal kunt krijgen kunt u zien in onderstaande tabel. Deze bedragen zijn gebaseerd op een rekenhuur van € 710,68 per maand (de maximale huur).

Inkomen per jaarZonder toeslagpartnerMet toeslagpartner
€ 10.000€ 340€ 286
€ 15.000€ 340€ 286
€ 20.000€ 205€ 279
€ 21.950€ 149
€ 25.000-€ 175
€ 29.800-€ 75

Maximaal vermogen Huurtoeslag 2015

Ook uw vermogen is van invloed op uw recht op huurtoeslag. Heeft u te veel vermogen, dan kunt u (ongeacht de hoogte van uw inkomen) geen huurtoeslag aanvragen. Hoe hoog uw vermogen van zijn is afhankelijk van uw leeftijd.

 • U heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  Maximaal € 21.330
 • U heeft in 2015 de AOW-leeftijd bereikt, en uw inkomen is meer dan € 14.431
  Maximaal € 49.566
 • U heeft in 2015 de AOW-leeftijd bereikt, en uw inkomen ligt tussen € 14.431 en € 20.075
  Maximaal € 35.448
 • U heeft de AOW-leeftijd bereikt, en uw inkomen is hoger dan € 20.075
  Maximaal € 21.330