Wat houdt kinderopvangtoeslag in?

De belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag uit. Dit is een bijdrage voor de kosten van een kinderopvang. De kinderopvangtoeslag is meestal een bijdrage van de overheid en van de werkgever. Hoeveel de overheid bijdraagt hangt af van uw toetsinginkomen. De werkgeversbijdrage is een extra toeslag die niet afhankelijk is van uw inkomen. Wel gaat het om de kosten die worden uitgegeven aan de kinderopvang. Het gezin ontvangt dan een zesde deel van de gemaakte kosten. Als u alleenstaand bent dan gaat het om een derde deel van de kosten. De werkgeversbijdrage en overheidsbijdrage wordt door de overheid uitgekeerd.

Wat is kinderopvang?

Als u werkt of een opleiding volgt en uw kinderen worden op dat moment ergens opgevangen. Dit kan in een kinderdagverblijf, op school, bij een gastouder of bij u thuis. De GG&GD, de gemeente en de overheid zijn streng op het gebied van kwaliteit van de kinderopvang. Als u gebruik maakt van een geregistreerde kinderopvang, dan heeft u kans op een kinderopvangtoeslag. Er zijn over het algemeen twee soorten opvang waarover u kinderopvangtoeslag kunt ontvangen.

 • De buitenschoolse opvang: dit is voor kinderen die naar school gaan. Uw kind wordt dan buiten school tijden en in de vakanties opgevangen. De overblijf (tussen schoolse opvang) valt hier buiten.
 • De dagopvang: hier worden kinderen opgevangen die nog niet naar de basisschool gaan. Hieronder valt het kinderdagverblijf en crèche. Peuterspeelzalen vallen hier niet onder.

Wat is Geregistreerde kinderopvang?

Een geregistreerde kinderopvang is een opvang die geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang. Er zijn twee soorten geregistreerde opvanginstellingen waar u uw kind naar toe kunt brengen.

 • Een kindercentrum zoals een kinderdagverblijf of een crèche.
 • Een gastouder (opa of oma) of een speciaal gastouderbureau. Dit kan in uw eigen woning plaats vinden of in dat van de gastouder. De gastouder moet geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang, anders heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag. Als de gastouder niet geregistreerd is, moet u de toeslag terugbetalen.

Recht op kinderopvang toeslag?

U komt mogelijk in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag als u een opleiding volgt of werkt. Zodra u een partner heeft die toeslag ontvangt, moet u allebei werken of een opleiding volgen. Als u uw kind in wilt schrijven bij een kinderopvang en daar kinderopvangtoeslag over wilt ontvangen moet dit bij een geregistreerde kinderopvang gebeuren. U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u aan de volgende eisen voldoet:

 • Als u één of meer kinderen heeft en u ontvangt kinderbijslag. Als dit niet het geval is moet u per kwartaal minimaal 408 euro uitgeven aan het levensonderhoud van het kind.
 • Het kind waar het om gaat zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • Als u een Nederlandse nationaliteit heeft of een geldig verblijfsvergunning.
 • U woont in Nederland of een ander land binnen de EU.
 • De kinderen staan op uw woon adres ingeschreven.
 • Het kind staat ingeschreven in een geregistreerde kinderopvang organisatie. Dit kan checken in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • Als u kind naar een peuterspeelzaal gaat vervalt u recht op de kinderopvangtoeslag.
 • De kosten van de kinderopvang moeten betaald worden door u of uw toeslag partner.
 • Als u werkt of als u van de gemeente of het Uitvoering Instituut Werknemersverzekering een bijdrage ontvangt op grond van de Wet Kinderopvang.

Hoeveel kindertoeslag krijg ik?

Het bedrag dat u krijgt van de kinderopvangtoeslag kunt u direct over maken op de rekening van de kinderopvang. Per maand krijgt u maximaal 230 uur aan opvang. Elk kinderopvang instelling hanteert verschillende prijzen per uur voor hun diensten. De kinderopvangtoeslag gaat uit van maximale vaste prijzen. Is de kinderopvang waar u uw kind naar toe brengt duurder, dan moet u dat resterende bedrag zelf betalen.