Hoe zijn toeslagen ontstaan?

Belasting betalen doen we natuurlijk al sinds eeuwen, maar toeslagen is een recent fenomeen. Zelfs de inkomstenbelasting bestaat nog niet zo lang. Daarvoor werd werd er vooral belastingen geheven op noodzakelijke dingen zoals brandhout, graan, zeep, kolen enzovoort. Niemand kon zonder deze producten leven, dus de overheid had hier een gegarandeerd inkomen van. Het geld dat binnen kwam werd gebruikt voor de bescherming van de inwoners en het land, de openbare orde enzovoort. Iedereen betaalde evenveel belasting; er werd niet naar het inkomen gekeken.

In 1914 begon er iets te veranderen, toen werd de eerste vorm van belasting op inkomen ingevoerd. Dit werd gedaan om meer naar draagkracht, dus op een eerlijkere manier, de belasting te heffen. Sinds die tijd is de rol van de overheid groter geworden. De overheid heeft dus ook meer geld nodig om deze taken uit te kunnen voeren. Zo verscheen in de loop van de tijd de omzetbelasting, de vennootschapsbelasting  en de loonbelasting.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft het belastingstelsel twee kenmerken: het draagkrachtbeginsel en het profijtbeginsel.

Profijtbeginsel

Het profijtbeginsel betekent dat als je meer profijt ( gemak) hebt van een dienst van de overheid je er ook meer voor moet betalen. Als je een auto hebt dan moet je wegenbelasting betalen, en als je geen auto hebt dus niet.

Het profijtbeginsel is niet echt geslaagd, de een rijdt misschien wel heel veel kilometers in een lichte ( en dus niet zo dure auto) dan een ander die een hele zware auto heeft en die minder rijdt.

Een ander probleem met het profijtbeginsel is dat het , als het perfect zou zijn, het niet zou bestaan. Als je precies het bedrag betaalt aan belasting wat ook je profijt is dan heeft het geen zin. In plaats van wegenbelasting te heffen laat je het aan de mensen zelf over om er voor te zorgen dat er wegen komen. Toch is dit vooral een theoretische discussie.

Draagkrachtbeginsel

Naast het profijt beginsel bestaat het draagkrachtbeginsel. Dat is het principe van de sterkste schouders en de zwaarste lasten. Hoe meer inkomen je hebt hoe hoger het percentage belasting dan gaat worden.

Behalve het profijt- en het draagkrachtbeginsel heeft de overheid een derde principe, namelijk het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Dit is bijvoorbeeld van toepassing  als er belastingen geheven worden op milieuvervuilende activiteiten van burgers.

Belastingdienst toeslagen

De belastingen en heffingen zijn niet perfect. Hoewel het systeem met veel zorg tot stand is gekomen komt het voor dat mensen te veel moeten betalen. Om dit weer recht te trekken heeft de belastingdienst toeslagen mogelijk gemaakt. Op deze manier is het allemaal weer eerlijker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *