Zwangerschap en ziektekostenverzekering

Als je zwanger bent is het verstandig om goed naar je ziektekostenverzekering te kijken. Een zwangerschap, bevalling en kraamperiode brengen natuurlijk extra zorgkosten met zich mee. Sommige van deze kosten worden vergoed door de basisverzekering. Voor andere kosten moet je een eigen bijdrage betalen. Het is dus verstandig om goed te kijken naar je huidige zorgverzekeringspakket en tijdig te beslissen of je je eventueel aanvullend wilt verzekeren.

De basisverzekering

In Nederland ben je wettelijk verplicht een basispakket van de zorgverzekering te hebben. Het basispakket geeft recht op medische zorg rond de bevalling. Voor sommige kosten geldt echter een eigen bijdrage en andere kosten komen zelfs volledig voor eigen rekening. Niet alle kosten vallen bovendien onder het eigen risico van je basisverzekering. Het is dus belangrijk om je hier vóóraf goed over te (laten) informeren.

Verloskundige hulp en kraamzorg

De verloskundige hulp bestaat onder andere uit de consulten tijdens je zwangerschap en de kosten van een verloskundige of gynaecoloog tijdens de bevalling. De kraamverzorgster en de verloskundige worden vergoed door de basisverzekering. Als er een medische reden is waarom je in het ziekenhuis moet bevallen, dan vergoedt de basisverzekering ook deze kosten. Voor verloskundige zorg en kraamzorg geldt geen eigen risico.

Is er geen medische noodzaak, maar beval je toch liever in het ziekenhuis (of in een kraamhotel)? Dan betaal je een wettelijke eigen bijdrage (€ 316,87 in 2015). Wat ook niet onder de basisverzekering valt is de eigen bijdrage voor kraamzorg (€ 4,15 per uur). Het is mogelijk om deze eigen bijdragen (deels) aanvullend te verzekeren.

Echo’s en andere onderzoeken tijdens je zwangerschap

Alle echo’s die worden voorgeschreven door je verloskundige, gynaecoloog of huisarts worden vergoed door de basisverzekering. In de meeste gevallen gaat dit om de termijnecho (ook wel 12-wekenecho genoemd) en de 20-wekenecho. Als er een combinatietest is gedaan en er blijkt een verhoog risico op een chromosoomafwijking, dan kom je in aanmerking voor een vergoeding voor een vervolgonderzoek. Voor de 20-wekenecho of prenataal onderzoek voor vrouwen ouder dan 36 jaar betaal je geen eigen risico. Bij vervolgonderzoek op medische indicatie vergoedt de basisverzekering de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), vlokkentest en vruchtwaterpunctie. Het gevolg voor het eigen risico kan per zorgverzekeraar verschillen.

Het verplicht eigen risico

Verloskundige zorg, bevalling en kraamzorg vallen, net als de huisarts, niet onder het eigen risico van € 375 per jaar. Het eigen risico geldt wel voor andere kosten rondom de zwangerschap, zoals extra geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek en het gebruik van een ambulance om je naar het ziekenhuis te vervoeren. Ook voor kosten rondom hulp bij zwanger worden, zoals IVF-behandelingen, is het eigen risico van toepassing.

Aanvullende verzekering

Bovenop de basisverzekering kan je een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Dit kan verstandig zijn als je hoge ziektekosten hebt of verwacht. Je kunt je aanvullend verzekeren voor de eigen bijdrage voor kraamzorg en de eigen bijdragen voor bevallen in het ziekenhuis zonder medische noodzaak. Een aanvullende verzekering kan daarnaast de kosten dekken voor een zwangerschapscursus, een kraampakket, aanvullende kraamzorg, hulp bij borstvoeding en fysiotherapie bij bekkenproblemen.

Bedenk op tijd of je een aanvullende verzekering nodig hebt. Bij de meeste zorgverzekeraars kun je alleen per 1 januari een aanvullende verzekering afsluiten. Het loont de moeite om goed te kijken naar wat je werkelijk nodig denkt te hebben. In sommige gevallen is het goedkoper om geen aanvullende verzekering af te sluiten maar wat geld achter de hand te houden voor tegenvallende uitgaven.

Zorgverzekering zwangerschap 2017-2018

Plannen jullie een zwangerschap of ben je net zwanger en valt de geboorte in 2018? Dan is het zaak om tijd vrij te maken om goed te kijken wat de zorgverzekering wel en vooral niet vergoed, zodat jullie niet voor verrassend veel extra kosten komen te staan.

Eigen risico
Bij een zwangerschap komt veel zorg kijken. Tegenwoordig moet voor heel wat handelingen een extra bijdrage betaald worden. Het begrip ‘eigen bijdrage’ wordt in die context veel en vaak gebruikt. Dat zorgt voor verwarring, want de eigen bijdrage die bij de zorgverzekering en in deze uitsluitend bij de verplichte Basisverzekering hoort, is door de regering op 375€ per verzekerde per jaar gesteld. Bij een bevalling komen echter ook andere eigen bijdragen om de hoek kijken. Denk aan opname in het ziekenhuis zonder medische noodzaak. Dat levert een eigen bijdrage van meer dan 300€ op. Of de eigen bijdrage bij de kraamhulp, die vastgesteld is op 4,10€ per uur. Zo zijn er meer zaken die niet gedekt zijn via de Basisverzekering en die, ook bij dekking, voor een deel zelf betaald moeten worden. De totale eigen bijdrage zal dus al snel die 375€ overschreden hebben.

Aanvullende verzekering
Het is daarom zaak om de aanvullende verzekeringen van de zorgverzekeraar onder de loep te nemen. Wat wordt bij welke aanvullende verzekering vergoed aan zwangerschapzorg en aan kraamzorg. Laat je daarbij niet verleiden door een gratis kraampakket, want dat levert niet meer dan 25€ winst op. Belangrijk is dat, naast de zorg die so wie so nodig is, ook extra zorg meeverzekerd is. Denk als voorbeeld aan het verblijf in een couveuse van jullie baby of langer kraamzorg. Via een goede aanvullende verzekering is veel gedekt. De beste tip is om te kiezen voor de duurste aanvullende verzekering omdat daarin de meeste en hoogste vergoedingen zitten.

2018
Ieder jaar weer wordt het vergoedingenpakket in de Basisverzekering gewijzigd. Dat heeft vaak eveneens gevolgen voor de aanvullende verzekeringen. Daarnaast stelt de regering een nieuwe eigen bijdrage vast. Of de eigen bijdrage van nu 375€ in 2018 omhoog gaat, wordt bekend op Prinsjesdag. Welke wijzigingen in de Basisverzekeringen optreden eveneens. Wat al bekend is, is dat de minister besloten heeft dat de kraamzorg in de Basisverzekering blijft. Dat betekent dat er in dit opzicht niets verandert. Er bestaat echter de mogelijkheid dat er toch nog een aanpassing zal plaatsvinden, aangezien de minister laat onderzoeken of de zorg voor het eerste en het tweede kind wel even lang moet zijn. Het is dus mogelijk dat bij een tweede of derde kind minder kraamzorguren beschikbaar zullen zijn of dat de eigen bijdrage hoger wordt.

Veranderen
Je kunt, soms onder bepaalde voorwaarden, gedurende het jaar een aanvullende verzekering afsluiten of wijzigen. Veranderen van zorgverzekeraar kan pas tegen het eind van het jaar. Dat betekent voor zwangerschap dat het heel verstandig is om bij de huidige zorgverzekeraar een goede aanvullende verzekering af te sluiten, mochten jullie die nog niet hebben. Dat betekent tevens dat het heel verstandig is die de komende jaren, zeker wat de moeder betreft, aan te houden en de nieuwe dochter of zoon bij de moeder bij te laten schrijven. Vanaf dat moment, tot de 18e verjaardag, is het kind gratis mee verzekerd.

Budgetpolis
Wie, om geld te besparen, een budget zorgverzekering afgesloten heeft, doet er goed aan snel over te stappen naar een duurdere zorgverzekering en een goede aanvullende verzekering, want die goedkope budgetpolis zal jullie heel wat geld gaan kosten wanneer de zwangerschapsbegeleiding en de geboorte plaats gaan vinden. Regel het nu al, zelfs als het pas per 1-1-2018 gaat gelden.