Alles over toeslagen

Afhankelijk van uw inkomen kunt u bij de Belastingdienst veel toeslagen aanvragen. Door de vele verschillende toeslagen kan het erg lastig zijn precies te zien waar u recht op heeft. Op Alles over toeslagen.nl vindt u een duidelijk overzicht van alle toeslagen, en ziet u direct waar u recht op heeft.

Zorgtoeslag

De kosten van de (verplichte) basisverzekering worden elk jaar hoger. Om de zorg in Nederland voor iedereen betaalbaar te houden is er de Zorgtoeslag. Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot maar liefst 83 euro per maand terug krijgen. Zo heeft u voor slechts enkele euro’s per maand een goede zorgverzekering.

Huurtoeslag

Tot een huur van € 710 per maand komt u in aanmerking voor Huurtoeslag. De hoogte van de huurtoeslag wordt bepaald aan de hand van uw inkomen, en loopt op naar mate uw inkomen lager is. U kunt dankzij deze toeslag tot maar liefst 50% van de huur terug krijgen, een bedrag wat kan oplopen tot ruim 4.000 euro per jaar.

Kinderbijslag

De Kinderbijslag is de enige toeslag waarbij de hoogte niet afhankelijk is van uw inkomen. Als bijdrage in de hoge kosten van het groot brengen van een kind, kan vrijwel elke ouder in Nederland Kinderbijslag krijgen. De hoogte van de kinderbijslag wordt bepaald aan de hand van de leeftijd van uw kind. Hoe ouder uw kind, hoe hoger uw toeslag. Totdat uw kind 18 jaar wordt blijft u recht houden op kinderbijslag.

Kinderopvang toeslag

Werken u en uw partner, en gaat uw kind overdag naar een opvang? Dan kunt u een groot deel van de kosten van deze opvang terugkrijgen via de Belastingdienst. Afhankelijk van het aantal uur dat u werkt kunt tot een maximum van 230 uur per maand een vergoeding krijgen.

Kindgebonden budget

Het Kindgebonden budget is een toeslag voor ouders met een laag inkomen. Tot een inkomen van ongeveer 20.000 euro per jaar ontvangt u de maximale toeslag. Hoe meer kinderen u heeft, hoe hoger het Kindgebonden budget is. Bent u een alleenstaande ouder? Dan kunt u zelfs een extra toeslag van ruim 3.000 euro per jaar krijgen.

De belastingdienst toeslagen betaalt het kindgebonden budget uit. Het Kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen. De hoogte van het bedrag wat je ontvangt is afhankelijk van je inkomen. De belastingdienst toeslagen stuurt automatisch bericht als er recht is op een kindgebonden budget.

De kindertoeslag werd op 1 januari 2009 vervangen door het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is geregeld in de Wet op het kindgebonden budget. Ouders krijgen het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Het kindgebonden budget kijkt ook naar het aantal kinderen in een gezin: hoe meer kinderen er zijn binnen een gezin hoe hoger het kindgebonden budget kan zijn.

Voor advies, raden wij aan: ireducetax.com

Wat houdt een zorgverzekering in?

  

Een zorgverzekering (ook wel ziektekostenverzekering genoemd) is in Nederland verplicht en dekt de kosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis en bepaalde geneesmiddelen. Iedere Nederlander is verplicht een zorgverzekering af te sluiten, en de verzekeraars zijn verplicht iedereen aan te nemen. De verzekeringsplicht geldt alleen voor de basisverzekering.

Wat er allemaal gedekt is in de basisverzekering wordt bepaald door de overheid. Er zijn verschillende zorgverzekeraars waar u terecht kunt. Het feit dat een zorgverzekering in Nederland verplicht is, betekent niet dat iedere Nederlander dezelfde zorgverzekering heeft. Integendeel, er bestaat keuze uit een groot aantal verzekeringsmaatschappijen en een groot aantal zorgverzekeringen. De dekking van de basisverzekering is voor iedere verzekeraar gelijk, maar dat wil niet zeggen dat alle basisverzekeringen gelijk zijn. De voorwaarden van de verzekering kunnen aanzienlijk verschillen.

Voor extra dekking kunt u naast het verplichte basispakket aanvullende verzekering afsluiten. Hier valt te denken aan tandheelkundige zorg, kaakchirurgie, alternatieve geneeswijzen, lenzen, anticonceptie, extra fysiotherapie, duurdere medicijnen, etc. Deze pakketten zijn per verzekeraar verschillend, en voor deze verzekering heeft de zorgverzekeraar geen acceptatieplicht.

Het is belangrijk om te weten wat een zorgverzekering precies inhoudt, wat voor pakketten er zijn en wat ze precies dekken. Veel mensen sluiten alleen een basisverzekering af en moeten vervolgens veel kosten maken als zij bijvoorbeeld bloed moeten laten prikken of vaak naar de tandarts gaan. Voor mensen die veel medicatie slikken of vaak naar de tandarts moeten, is een aanvullende verzekering raadzaam, zodat ze meer kosten vergoed krijgen. Het is dus zeker de moeite waar om goed te kijken wat u aan verzekering nodig heeft en op basis daarvan een keuze te maken. Een zorgverzekering moet zoveel mogelijk aan uw persoonlijke eisen voldoen.

Om een zorgverzekering af te sluiten, kunt u zelf een zorgverzekeraar kiezen en daar een verzekering afsluiten. Net als het geval is bij de meeste verzekeringen, is het ook hier aan te raden om gebruik te maken van de beschikbare websites waar verschillende zorgverzekeraars met elkaar kunnen worden vergeleken.

Naast een individuele basiszorgverzekering is het mogelijk om een basisverzekering collectief af te sluiten. Dit is een verzekering die met een groep mensen wordt afgesloten bij een verzekeraar. De verzekeraar kan hierdoor meer verzekeringen afsluiten en zal daarom kortingen bieden op een verzekeringspremie. Dit kan o.a. via uw werkgever of een vereniging waar u lid van bent. Voordat u een basiszorgverzekering kiest, kunt u overwegen om deze zorgverzekering collectief af te sluiten.

Wie moet zich volgens de wet verzekeren?

Iedereen die het nodig heeft, ontvangt medische zorg. Om die zorg te kunnen betalen, is iedere inwoner van Nederland verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Als u kinderen tot 18 jaar heeft, moet u ook voor hen een zorgverzekering afsluiten. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u echter geen premie aan uw zorgverzekeraar. Ook voor uw kinderen geldt dat u boetes (circa € 350,-) krijgt als u hen niet op tijd verzekert. Bovendien zijn de kosten voor medische zorg, zolang u uw kinderen niet heeft verzekerd, voor uw rekening. En uiteindelijk meldt het College voor zorgverzekeringen (CVZ) ook uw kinderen aan bij een zorgverzekeraar.

Mensen die niet in Nederland wonen, maar wel in Nederland werken en loonbelasting betalen, vallen ook onder de verzekeringsplicht. Iedereen die verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten, maar dat niet doet, wordt opgespoord en aangemaand om een verzekering af te sluiten. Daarnaast kunnen er boetes volgen en uiteindelijk zal het CVZ een zorgverzekering voor deze onverzekerden afsluiten. De premie wordt dan ingehouden op loon of uitkering.

Waar moet op worden gelet bij het afsluiten van een zorgverzekering?

Nu dat iedereen in principe de vrije keus heeft in het kiezen van een zorgverzekering, wordt deze keuze niet eenvoudiger. Verzekeraars stunten met lage premies, maar de voorwaarden van de verschillende zorgverzekeringen kunnen erg verschillen. Helaas is de laagste premie zeker geen garantie voor een goede verzekering. Het is dus zinvol om u heel goed te oriënteren op de verschillende verzekeraars, hun voorwaarden, premies en wat er precies wordt vergoed en wat niet. Bepaalde voorwaarden zijn wettelijk bepaald, maar sommige kan de verzekeringsmaatschappij zelf vaststellen. Vaak wordt ook de mogelijkheid aangeboden van aanvullende pakketten. U kunt dan extra premie betalen voor een hogere vergoeding op het gebied van tandheelkunde of alternatieve geneeswijzen, bijvoorbeeld. Of een dergelijke extra verzekering noodzakelijk is, hangt af van uw eigen gezondheidssituatie. Denkt u dat de kans klein is dat u het komend jaar een kroon nodig heeft, ga dan voor het basispakket. Verwacht u toch meer problemen op dit gebied, ga dan voor een betere bescherming en kies een passend aanvullend pakket. Wel is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat de meeste verzekeraars een maximumbedrag of een maximaal aantal behandelingen vergoeden. Informeer vooraf wat de voorwaarden en premies zijn en vergeet niet dat u niet verplicht bent de aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten als de basisverzekering.

Het is essentieel om bij het afsluiten van een zorgverzekering goed de premies van de verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Ga ook na hoe lang een bepaalde premie geldig is en wanneer eventuele verhogingen kunnen plaatsvinden. Informeer altijd naar de exacte voorwaarden van de verzekering. Ook is het belangrijk om te weten of de voorwaarden tussentijds kunnen veranderen. Het is vaak ook raadzaam om te controleren of de verzekeringsmaatschappij van uw keuze een goede naam heeft en betrouwbaar is als aanbieder van een zorgverzekering.

Hoewel de basisverzekering voor iedereen gelijk is, heeft u een aantal keuzemogelijkheden. U kunt kiezen voor een naturapolis, waarbij de verzekeraar de zorgkosten rechtsreeks aan de zorgaanbieder betaalt, wat een hoop papierwerk scheelt en u hoeft dan geen geld voor te schieten. Maar in dat geval is uw keuzevrijheid wel beperkt, omdat u alleen terecht kunt bij de zorgaanbieders waar uw verzekeraar een contract mee heeft. Indien u een bredere keuze aan zorgverleners wilt hebben, kunt u een restitutiepolis afsluiten. U moet dan de gemaakte kosten voorschieten en vervolgens declareren bij de verzekeraar. Indien er geen sprake is van een contract met de zorgaanbieder, moet u meestal een deel van de kosten zelf betalen. Daarbij is een restitutiepolis doorgaans wat duurder dan een naturapolis. Sommige zorgverzekeraars bieden een combinatie van de restitutie- en naturapolis aan.

Nog een kwestie waar over nagedacht moet worden is het eigen risico. Iedereen heeft een verplicht eigen risico. Dit betekent dat u het eerste gedeelte van de zorg die u ontvangt zelf moet betalen. Maar u kunt er voor kiezen om het eigen risico vrijwillig te verhogen en uw zorgpremie wordt dan verlaagd. Een vrijwillig eigen risico is het gedeelte van de zorgkosten (bovenop het verplichte eigen risico) dat u zelf moet betalen. De hoogte van het vrijwillig eigen risico mag u zelf bepalen. U kunt er ook voor kiezen om geen vrijwillig eigen risico te nemen. De hoogte van het vrijwillig eigen risico heeft invloed op de premie van de verzekeraar. Probeer goed in te schatten wat voor u de meest gunstige oplossing is.

Als u wilt overstappen, moet u uw oude verzekering eerst opzeggen. U kunt jaarlijks per 1 januari overstappen naar een andere zorgverzekeraar. De exacte duur van de overstapperiode kan per jaar verschillen. Kijk in de polisvoorwaarden hoe dit precies gedaan moet worden bij uw zorgverzekeraar.

Wat heeft u aan een zorgverzekering?

Jaarlijks worden er veranderingen doorgevoerd aan de inhoud van het basispakket van de zorgverzekering. Deze verzekering maakt het mogelijk om gebruik te maken van bepaalde zorginstanties, die in zijn geheel, of gedeeltelijk worden vergoed.

In de wet staat vastgesteld dat iedereen die in Nederland woont of werkt recht heeft op dit pakket. Daarom is het handig om te weten wat er allemaal onder dit basispakket valt, maar ook wat de geplande veranderingen zullen zijn voor het aankomende jaar.

Medicijnen en verbandmiddelen die uw huisarts of specialist voorschrijven, zullen meestal worden vergoed. In sommige gevallen is een eigen bijdrage van toepassing, of kan alleen het goedkoopste geneesmiddel vergoed worden door de verzekeraar. In het geval van medische hulpmiddelen moet de verzekeraar geraadpleegd worden. Deze kan u vertellen of het desbetreffende hulpmiddel vergoed kan worden. Ook kan de verzekeraar u aanvullende informatie verstrekken als een reparatie of vervanging noodzakelijk is.

Als u per ambulance naar een plek gebracht moet worden voor de nodige zorgverlening, dan zal dit meestal worden vergoed. Dit geldt in principe niet voor vervoer per auto of openbaar vervoer. Soms is het mogelijk om een kilometervergoeding te krijgen of de betaalde kosten te declareren. Het verblijf in het ziekenhuis en de geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen zijn ook gedekt in het basispakket, net als kraamzorg.

In het geval van tandheelkundige zorg zijn afspraken voor een kunstgebit, of met de kaakchirurg verzekerd. Ook de controle en eventuele behandeling van het gebit zijn verzekerd, maar dan wel tot de leeftijd van 18 jaar.

Fysiotherapie zal pas na een aantal behandelingen vergoed worden. Bij enkele chronische aandoeningen zal dat vanaf de 21ste behandeling ingaan. Bij bekkenfysiotherapie zullen alleen de eerste negen behandelingen worden vergoed.

Bij de GGZ, oftewel geestelijke gezondheidszorg, wordt er van mensen met zware psychische problemen (tweedelijns) verwacht dat ze een eigen bijdrage leveren bij een verblijf of langdurige behandeling. Per afspraak voor mensen met minder zware problemen (eerstelijns) dient men een eigen bijdrage van 20 euro te leveren.

Hiernaast worden behandelingen in logopedie, ergotherapie en dyslexiezorg in bepaalde mate vergoed.

Tevens zal er een eigen bijdrage gevraagd worden bij gehoortoestellen (25% van de totale prijs) en bij het verblijf in een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (€7,50 per dag). Daartegenover is er een verzachting van de eigen bijdrage voor tweedelijns patiënten in de GGZ.

Het is verstandig de polisvoorwaarden te bestuderen van uw zorgverzekering. Overal zijn wel uitzonderingen op en deze verschillen per verzekeraar. Anders zou u onverhoopt vervelende verrassingen tegen kunnen komen.